De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.07   Ternate
8062-8150
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ternate. Met bijlagen
1681 - 1790
89 banden
---
1681 mei 9 - aug. 30
 
8062
1681 okt. 7 - 1682 sep. 12
 
8063
Ternate, 1683 mei 3 - sep. 2; Krawang, 1683 mrt. 2 - 1684 feb. 11
1683 - 1684
 
8064
Malakka, 1685 mrt. 9 - sep. 25; Ternate, 1685 apr. 28 - aug. 20
1685
 
8065
Bantam, 1686 dec. 4 - 1687 feb. 12; Cheribon, 1686 nov. 26 - dec. 18; Japara, 1686 nov. 24 - 1687 feb. 9; Ternate, 1686 okt. 5; Ternate, bijlagen, 1686 aug. 31; Tanjunigpura (Krawang), 1686 dec. 14 - 1687 feb. 8
1686 - 1687
 
Van Ternate ontbreekt de missive
8066
Kaap de Goede Hoop, 1689 okt. 4 - nov. 24; Perzië, 1689 juli 6; Ternate, 1689 juli 31;
1689
 
Bevat ook het kopie-aktenboek van Batavia, 1689 december 17 - 1690 maart 10
8067
1690 juni - juli 31
 
---
1692 juli 16 - sep. 11
 
8068
1692 juli 16 - sep. 12
 
8069
1694 sep. 21; bijlagen, 1693 apr. 28 - 1694 sep.
1693 - 1694
 
De missive ontbreekt
---
1695 juli 10 - okt. 10
 
8070
1695 sep. 30 - 1696 sep. 29
 
8071
1702 mei 28 - sep. 28
 
8072
1703 apr. 25 - sep. 28
 
8073
Timor, 1704 mrt. 19 - aug. 17; Ternate, 1704 juni 17 - sep. 20; Cheribon, 1704 feb. 17 - 1705 jan. 18
1704 - 1705
 
8074
1705 mei 1 - aug. 27
 
8075
1706 juni 7 - okt. 2
 
8076
Ternate, 1707 mei 15 - sep. 14; Palembang, 1706 dec. 7 - 1707 sep. 30
1706 - 1707
 
---
1707 sep. 29
 
8077
1708 jan. 5 - okt. 26; bijlagen, 1707 dec.
1707 - 1708
 
De missive van 1708 januari 5 ontbreekt
8078
Jambi, 1709 jan. 22 - dec. 6; Ternate, 1708 sep. 3 - 1709 nov. 7
1708 - 1709
 
Van 1708 september 3, 1709 januari 29 en november 6 en 7 alleen bijlagen
8079
1710 juli 14 - sep. 26
 
8080
1711 juni 24 - sep. 30
 
Bevat ook kopie-missiven van Ternataanse en Tidorese groten aan de gouverneur-generaal, ontvangen in Batavia op 1711 november 1
8081
Ternate, 1712 mei 13 - sep. 8; Perzië, 1711 aug. 25 - 1712 mei 23
1711 - 1712
 
8082
1713 aug. 4 - sep. 27
 
8083
Ternate, 1715 juni 12 - sep. 11; Sumatra's Westkust, 1715 apr. 18 - dec. 3
1715
 
8084
Ternate, 1715 sep. 11; Ternate, bijlagen, 1715 sep. 15 - 1716 sep. 27; Makassar, 1715 nov. 16
1715 - 1716
 
De missiven van Ternate van 1715 september 11 en van Makassar van 1715 november 16 ontbreken. De laatste is in oktober 1716 in Batavia ontvangen
8085
Bantam, 1717 mrt. 15 - 1718 feb. 11; Ternate, 1717 mei 7 - sep. 23
1717 - 1718
 
De missive van Ternate van 1717 september 16 is secreet
8086
Bantam, 1718 feb. 16 - dec. 18; Ternate, 1718 juni 30 - sep. 29
1718
 
---
1719 juli 29 - sep. 20; secreet, 1718 sep. 21 - 1719 juli 22: zie inv. nr. 7982
1718 - 1719
 
8087
1719 juli 29 - sep. 6; 1727 feb. 12 - sep. 27
1719 - 1727
 
8088
1720 aug. 31 - sep. 21
 
8089
1721 juli 10 - sep. 26
 
8090
1722 juli 7 - okt. 15
 
8091
1723 apr. 27 - sep. 18
 
8092
1724 juli 22 - sep. 23
 
8093
1725 juni 12
 
8094
1726 juni 15 - sep. 12
 
---
1727 feb. 12 - sep. 27
 
8095
1728 mei 31 - sep. 10
 
8096
1729 juni 20 - sep. 10
 
8097
1730 juni 20 - sep. 28
 
8098
1732 juni 20
 
8099
1732 aug. 31 - sep. 27
 
8100
1733 mei 12 - sep. 12
 
8101
1734 juli 15
 
8102
Papieren van Johannes Bernard, commissaris voor de Molukken
1734 juli 16 - sep. 10
 
8103
1734 sep. 10 - 22
 
8104
Papieren van Johannes Bernard, commissaris voor de Molukken
1735 jan. 27 - juni 11
 
8105
1735 mei 6 - sep. 20
 
8106
1735 okt. 6 - 1736 sep. 22
 
8107
1736 juli 20 - 31
 
Alleen bijlagen
8108
1736 sep. 22 - 1737 sep. 24
 
8109
1737 okt. 5
 
8110
1739 aug. 6
 
Bevat ook kopie-missive van Ternataanse groten aan de gouverneur-generaal, ontvangen in Batavia op 1738 december 29
8111
1739 sep. 13 - nov. 23
 
Van 1739 november 20 en 23 alleen bijlagen
8112
1740 juli 25 - sep. 17
 
8113
1741 juni 28 - sep. 14
 
Van 1741 september 14 alleen bijlagen
8114
1742 sep. 14
 
---
1743 mei 25
 
8115
1744 aug. 31 - sep. 29
 
8116
1746 apr. 30 - sep. 15
 
8117
1747 mei 19 - sep. 15
 
8118
1748 mei 4 - sep. 9
 
8119
1749 mei 14 - aug. 20
 
8120
1749 sep. 17 - 1750 sep. 8
 
8121
1751 juni 12 - sep. 15
 
8122
1752 apr. 28 - sep. 8
 
8123
1752 sep. 8 - 1753 sep. 13
 
8124
1753 aug. 28 - 1754 sep. 10
 
8125
1755 mei 8 - juni 10
 
Van 1755 mei 8 alleen bijlagen
8126
1755 aug. 28 - 1756 aug. 28
 
8127
1757 mrt. 28 - sep. 20
 
Van 1757 maart 28 alleen bijlagen
8128
1758 mei 20 - juni 25
 
8129
1759 apr. 25 - aug. 31
 
8130
1760 mei 5 - aug. 25
 
8131
1761 apr. 30 - juni 30
 
8132
1761 juli 14 - aug. 31
 
8133
1764 mei 10 - aug. 13
 
Bevat missiven van de directeur, 1764 juli 30, en van Ternataanse groten, 1764 augustus 13
8134
1766 mrt. 10 - sep. 22
 
8135
1767 mei 19 - nov. 24
 
Bevat ook een memorie van Hendrik Breton, de aftredende gouverneur van Ternate, voor zijn opvolger Hermanus Munnik over de staat van de Molukken, 1767 augustus 3; twee lijsten van debiteuren en crediteuren, 1766 augustus 30; en missiven van de directeur, 1767 september 25, en van Ternataanse groten, 1767 november 24
8136
1767 aug. 17 - 1768 sep. 22
 
8137
1769 juli 26 - 1770 sep. 7
 
---
1769 sep. 26 - 1770 juli 31
 
8138
1771 mei 31 - aug. 12
 
In de bijlagen een monsterrol van 1771
8139
1772 nov. 7 - 1773 juni 29
 
1
1775 sep. 1 - 1776 aug. 24
 
8140
1778 sep. 11 - 1779 sep. 15
 
8141
1780 jan. 28 - sep. 23
 
8142
1780 juli 25 - sep. 23; secreet, 1780 juli 25 - sep. 23
1780
 
Deze band ontbreekt
8143
1781 mei 22 - sep. 1
 
Bevat ook secrete stukken. In de bijlagen onder andere een kopie-generale monsterrol van 1781
8144
1781 sep. 1 - 1782 sep. 12
 
8145
Ternate, 1784 mrt. 8 - sep. 10; Makassar, 1784 juni 26 - sep. 30; Banjarmasin, 1784 okt. 12; Timor, 1784 aug. 24 - sep. 25; Palembang, 1784 mrt. 1 - nov. 3
1784
 
Van Timor 1784 augustus 24 zijn alleen kopie-resoluties aanwezig; de missive zelf ontbreekt
8146
1785 aug. 8 - sep. 15
 
---
1786 sep. 15
 
8147
1787 juli 15 - sep. 6
 
8148
Ternate, 1788 juni 9 - sep. 6; Makassar, 1788 juni 10 - 30; Banjarmasin, 1788 apr. 5 - aug. 21; Pontianak, 1787 aug. 31
1787 - 1788
 
Van Pontianak alleen bijlagen
8149
1789 aug. 20 - sep. 15
 
8150
1790 sep. 7 - 28
 
8151-8155
Kopie-secrete missiven en rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ternate. Met bijlagen
1729 - 1784
5 banden
8151
1729 juni 20 - sep. 10
 
8152
1730 juni 20 - sep. 10
 
8153
1742 juli 10 - sep. 14
 
8154
Ternate, 1772 sep. 7 - 1773 juni 29. Java's Oostkust, 1773 apr. 5 - aug. 25
1772 - 1773
 
8155
1783 sep. 23 - 1784 sep. 10
 
Bevat ook kopie-secrete dagregisters van expedities naar Celebes, Tidore en Halmahera, 1783 april 5 - 1784 januari 30
8156-8158
Kopieboeken van ingekomen en uitgaande missiven van Ternate
1728 - 1792
3 banden
8156
Van en aan inlandse groten
1728 mei 5 - 1729 juli 19
 
8157
1788 aug. 9 - 1789 aug. 15
 
Bevat ook `positieve orders', 1680 januari 17 - 1787 december 14
8158
1790 dec. 31 - 1792 sep. 18
 
8159-8161
Kopie-resoluties van de Raad van Politie van Ternate. Met bijlagen
1758 - 1780
3 banden
8159
Secreet
1758 juli 21 - 1759 mei 21
 
8160
Secreet
1765 okt. 23 - 1766 aug. 4
 
8161
1779 sep. 27 - 1780 sep. 13
 
Bevat ook een generale monsterrol van Ternate, 1780 juni 30
8162
Kopie-dagregister van Ternate
1720 feb. 8 - nov. 11
1 band
8163
Kopie-memorie van overgave van Jan Elias van Mijlendonk, de aftredende gouverneur van Ternate, voor zijn opvolger Abraham Abeleven
1756
1 band
8164, ---
Generale monsterrollen van Ternate
[1780 - 1789]
1 band
---
1780 juni 30
 
8164
1789 juni 30