De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.10   Pontianak
8305-8308
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Pontianak. Met bijlagen
1782 - 1790
4 banden
8305
Bantam, secrete missiven en rapporten, 1782 juni 7 - dec. 22; Japan, 1781 nov. 22; N.B. Bevat ook een dagregister, 1780 nov. 6 - 1781 nov. 23. Timor, 1782 mei 31 - sep. 25; Pontianak, 1782 jan. 10 - sep. 30
1780 - 1782
 
8306
1782 jan. 10 - sep. 30
 
---
1784 mrt. 4 - 1786 okt. 1
 
---
1784 dec. 8 - 1785 sep. 20
 
---
1787 aug. 30
 
---
1788 mrt. 18 - okt. 24
 
8307
Timor, 1789 mei 30 - sep. 30; Pontianak, 1789 okt. 2 - nov. 15
1789
 
8308
Pontianak, 1790 okt. 22; Timor, 1790 juni 5 - sep. 30
1790