De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.11   Timor
8309-8359
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Timor. Met bijlagen
1683 - 1766 [1792]
51 banden
8309
Timor, 1683 sep. 24 - 1684 sep. 29; Cheribon, 1684 jan. 30 - okt. 30; Batavia en omstreken, 1684 jan. 25 - nov. 20
1683 - 1684
 
---
1685 okt. 4 - 1686 aug. 29
 
8310
1686 aug. 30 - 1687 sep. 22
 
Alleen bijlagen. Bevat ook een dagregister, kopieboek van ingekomen en uitgaande missiven, resoluties en sententies
8311
Timor, 1687 aug. 7 - sep. 30; Java's Oostkust, 1687 mrt. 29 - nov. 13; Cheribon, 1687 apr. 10 - nov. 21
1687
 
---
1692 mei 31 - sep. 12
 
---
1695 juni 5 - aug. 19
 
---
1695 sep. 20 - 1696 sep. 25
 
---
1697 mei 22 - sep. 19
 
8312
Sumatra's Westkust, 1701 feb. 3 - 1702 jan. 4; Kaap de Goede Hoop, 1701 jan. 8 - juli 13; Timor, 1701 mei 20 - sep. 10
1701 - 1702
 
8313
Kaap de Goede Hoop, 1702 sep. 25 - okt. 5; Bantam, 1702 dec. 8 - 1703 feb. 16; Java's Oostkust, 1702 nov. 28 - dec. 1; Timor, 1702 aug. 13; Coromandel, 1702 sep. 6 - okt. 7
1702 - 1703
 
8314
Java's Oostkust, 1702 dec. 18 - 1703 dec. 9; Timor, 1702 okt. 31 - 1703 sep. 2; Cheribon, 1703 feb. 4 - nov. 21
1702 - 1703
 
---
1704 mrt. 19 - aug. 17
 
---
1704 sep. 24 - 1705 sep. 10
 
---
1709 mei 29 - sep. 10
 
---
1710 mei 27 - sep. 12
 
8315
Bantam, 1711 feb. 21 - 1712 jan. 30; Timor, 1711 mei 28 - sep. 7
1711 - 1712
 
8316
Malabar, 1715 feb. 15 - 1716 jan. 15; Timor, 1715 mei 20 - sep. 22
1715 - 1716
 
---
1717 mei 23 - aug. 30
 
8317
Timor, 1718 mei 1 - okt. 2. Palembang, 1718 jan. 4 - 1719 jan. 30
1718 - 1719
 
8318
Palembang, 1710 jan. 18 - 1721 feb. 20. Timor, 1719 mei 20 - 1720 aug. 31
1710 - 1721
 
---
1720 sep. 24 - 1721 aug. 31
 
---
1723 mei 4 - sep. 15
 
8319
Timor, 1724 mei 5 - aug. 30; Jambi, 1724 mrt. 24 - 1725 jan. 30
1724 - 1725
 
8320
Timor, 1725 mei 9 - aug. 28; Siam, 1724 dec. 29 - 1726 jan. 8
1724 - 1726
 
8321
1726 mei 3 - aug. 31
 
8322
1726 sep. 21 - 1727 aug. 31
 
8323
1728 mei 14 - aug. 27
 
8324
1729 mei 22 - sep. 8
 
8325
Bantam, 1730 mrt. 27 - nov. 22; Timor, 1730 mei 6 - sep. 3
1730
 
---
1732 mei 18 - aug. 20
 
8326
Timor, 1733 mei 14 - aug. 15; Kaap de Goede Hoop, 1733 dec. 4 - 14
1733
 
8327
1734 mei 13 - aug. 20
 
8328
Siam, 1735 jan. 31; Timor, 1735 mei 16 - sep. 7
1735
 
8329
1736 mei 7 - sep. 13
 
8330
1737 mei 17 - sep. 7
 
8331
1738 mei 23 - sep. 7
 
8332
Timor, 1739 mei 15 - aug. 25; Malakka, 1739 juni 26 - aug. 1
1739
 
8333
1740 mei 30 - sep. 7
 
8334
1740 nov. 1 - 1741 sep. 4
 
8335
Timor, 1742 mei 21 - sep. 4; Siam, 1742 feb. 11
1742
 
8336
Timor, 1743 mei 20; Palembang, 1743 apr. 20 - 24
1743
 
8337
1743 sep. 4
 
8338
Timor, 1744 mei 25 - aug. 31; Kaap de Goede Hoop, 1744 juli 6 - 1745 jan. 8
1744 - 1745
 
8339
1746 mei 22 - sep. 7
 
8340
1746 mei 21 - sep. 12
 
8341
1748 mei 24 - sep. 15
 
8342
1749 aug. 24 - sep. 15
 
8343
Timor, 1750 mei 17 - sep. 15; Siam, 1749 nov. 15 - 1750 mrt. 23
1749 - 1750
 
8344
1751 mei 24 - sep. 20
 
8345
Timor, 1752 mei 25 - sep. 14; Malakka, 1752 mei 5 - dec. 12
1752
 
8346
1753 mei 24 - sep. 14
 
8347
1754 mei 30 - sep. 22
 
8348
1755 mei 26 - sep. 30
 
8349
1756 juli 22 - sep. 28
 
8350
1757 mei 31 - sep. 24
 
8351
1758 juni 6 - juli 22
 
8352
1758 okt. 5
 
---
1759 juni 4
 
8353
1759 okt. 2
 
8354
1760 mei 26 - sep. 15
 
8355
1760 sep. 15
 
Alleen bijlagen
8356
1761 sep. 30
 
8357
1762 juni 1 - okt. 3
 
8358
1764 juni 1 - okt. 15
 
8359
1766 mei 31 - nov. 19
 
Van 1766 november 19 alleen bijlagen
---
1770 mei 1 - juni 4
 
---
1771 juni 8
 
---
1772 mei 30 - sep. 12
 
---
1782 mei 31 - sep. 25
 
---
1784 sep. 25
 
---
1785 sep. 28
 
---
1786 mei 12 - sep. 22
 
---
1787 okt. 22 - 1788 sep. 20
 
---
1789 mei 30 - sep. 30
 
---
1790 juni 5 - sep. 30
 
---
1792 mei 16 - sep. 30
 
---
Kopie-secrete missiven en rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Timor
1770 mei 1 - juni 4