De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.13   Jambi
8443-8483
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Jambi. Met bijlagen
1684 - 1767 [1682]
41 banden
---
1682 juli - sep. 30
 
8443
Siam, 1685 jan. 17; Krawang (Priangan regentschappen), 1685 feb. 1 - nov. 8; Bengalen, 1685 feb. 16 - aug. 31; Tangeran, 1685 mrt. 7 - sep. 9; Jambi, 1684 dec. 15 - 1685 mei 31
1684 - 1685
 
---
1686 mrt. 9 - juli 20
 
---
1690 jan. 10 - juli 24
 
---
1707 okt. 30
 
---
1708 mrt. 5 - nov. 19
 
---
1709 jan. 22 - dec. 6
 
8444
Coromandel, 1711 sep. 14 - 29; Jambi, 1710 dec. 19 - 1711 sep. 25
1710 - 1711
 
8445
Jambi, 1712 jan. 10 - 1714 juli 15; Malakka, 1713 jan. 8 - nov. 27
1712 - 1714
 
8446
Kaap de Goede Hoop, 1715 jan. 17 - sep. 17; Malakka, 1715 jan. 12 - 1716 jan. 20; Jambi, 1715 feb. 28 - 1716 jan. 11
1715 - 1716
 
8447
Cheribon, 1715 nov. 21 - 1717 feb. 27; Jambi, 1716 mrt. 17 - juli 9
1715 - 1717
 
---
1719 feb. 15 - 1719 okt. 24
 
---
1720 apr. 17 - 1721 feb. 20
 
8448
Malakka, 1721 jan. 26 - nov. 29; Jambi, 1721 feb. 22 - nov. 4
1721
 
8449
1722 mrt. 16 - dec. 26
 
8450
1723 mrt. 23 - aug. 18
 
---
1724 mrt. 24 - 1725 jan. 30
 
---
1725 apr. 2 - 1726 feb. 18
 
8451
1726 mrt. 28 - nov. 20
 
8452
1727 sep. 11
 
8453
1728 jan. 1 - feb. 20
 
8454
1729 feb. 1
 
8455
1729 mrt. 23 - 1730 feb. 1
 
8456
1730 mrt. - 1731 feb. 13
 
8457
1731 nov. 5 - 1732 feb. 15
 
8458
Jambi, 1732 aug. 9; Bantam, 1732 dec. 2 - 1733 mrt. 20
1732 - 1733
 
8459
1732 okt. 25 - 1733 mrt. 2
 
8460
Jambi, 1733 sep. 7 - 25; Kaap de Goede Hoop, 1733 sep. 26 - nov. 4
1733
 
8461
1734 mrt. 1 - nov. 26
 
8462
1735 mrt. 3 - 1736 feb. 26
 
8463
Salida (goudmijnen), 1736 mrt. 31 - apr. 9. Jambi, 1736 mrt. 3
1736
 
---
1736 okt. 30 - 1737 feb. 28
 
8464
1737 dec. 2 - 1738 feb. 20
 
8465
1738 nov. 20 - 1739 feb. 28
 
8466
Jambi, 1739 okt. 15 - 1740 mrt. 18; Kaap de Goede Hoop, 1739 nov. 8 - 21
1739 - 1740
 
8467
1740 mrt. 14 - 1741 feb. 23
 
8468
1741 feb. 23 - 1742 feb. 28
 
8469
Cheribon, 1742 dec. 1 - 1743 mrt. 15; Jambi, 1743 jan. 31
1742 - 1743
 
Deze band ontbreekt
8470
Jambi, 1743 mrt. 15; Siam, 1743 feb. 11
1743
 
Deze band ontbreekt
---
1743 dec. 22 - 1744 dec. 1
 
---
1745 dec. 3 - 1746 apr. 29
 
8471
Cheribon, 1746 dec. 24 - 1747 dec. 22; Jambi, 1746 dec. 26 - 1747 nov. 11
1746 - 1747
 
---
1748 dec. 28 - 1749 apr. 19
 
8472
1749 dec. 3 - 1751 feb. 15
 
8473
1751 feb. 26 - 1752 apr. 4
 
8474
Perzië (Gamron), 1753 feb. 8 - apr. 30; Jambi, 1752 dec. 23 - 1753 mei 7
1752 - 1753
 
8475
Siam, 1754 dec. 15 - 1755 jan. 24; Jambi, 1754 dec. 16 - 23; Palembang, 1755 jan. 7 - dec. 15
1754 - 1755
 
---
1757 apr. 21 - juli 8
 
8476
1758 juli 2
 
8477
Jambi, 1758 nov. 22 - 1759 feb. 10; Siam, 1759 feb. 9
1758 - 1759
 
8478
1759 nov. 22
 
---
1760 apr. 28
 
8479
1761 apr. 13 - juni 12
 
8480
1761 dec. 8 - 1762 aug. 30
 
8481
1764 jan. 16 - juni 5
 
8482
1765 juni 9 - sep. 30
 
8483
Cheribon, 1767 mei 11 - nov. 19; Jambi, 1767 okt. 27
1767
 
8484-8487
Kopie-dagregisters van Jambi
1728 - 1730
4 banden
8484
1728 nov. 26 - 1729 jan. 31
 
8485
1729 feb. 1 - aug. 7
 
8486
1729 aug. 8 - 1730 jan. 28
 
8487
1729 aug. 8 - 1730 okt. 23