De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.16   Siam
8680-8713
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Siam. Met bijlagen
1681 - 1764
34 banden
8680
Malakka, 1681 dec. 4 - 1682 dec. 14; China, 1682 jan. 1 - 1683 jan. 2; Siam, 1681 dec. 21 - 1682 dec. 10; Tonkin, 1682 jan. 5 - 1683 jan. 2
1681 - 1683
 
8681
Siam, 1685 jan. 17; Tonkin, 1685 jan. 27; China, 1685 feb. 23 - mrt. 4; Sumatra's Westkust, 1685 mrt. 25 - okt. 2
1685
 
---
1685 jan. 17
 
---
1686 feb. 15 - 18
 
---
1690 feb. 5 - 1691 jan. 30
 
---
1692 jan. 13
 
---
1692 jan. 13
 
Alleen bijlagen
---
1692 dec. 13
 
---
1693 juni 26 - dec. 20
 
---
1694 nov. 21 - dec. 15
 
8682
Malakka, 1696 jan. 31 - dec. 15; Siam, 1695 nov. 25 - 1696 nov. 27
1695 - 1696
 
8683
Malakka, 1701 jan. 18 - aug. 15; Siam, 1700 juli 7 - 1701 feb. 23
1700 - 1701
 
---
1702 jan. 31
 
8684
Malakka, 1703 mrt. 13 - 1704 jan. 16; Siam, 1703 jan. 29 - 1704 jan. 8
1703 - 1704
 
8685
Malakka, 1704 jan. 16 - 1705 jan. 16; Siam, 1704 jan. 8 - 1705 jan. 21
1704 - 1705
 
8686
Coromandel, 1707 mrt. 31 - sep. 9; Siam, 1706 okt. 22 - 1707 feb. 18; Kaap de Goede Hoop, 1706 nov. 15 - 1707 juli 12
1706 - 1707
 
---
1708 dec. 14 - 1709 nov. 6
 
2
1710 feb. 19 - dec. 5
 
---
1711 dec. 13 - 1715 juni 10
 
---
1715 dec. 16 - 1716 nov. 30
 
8687
Bengalen, 1717 jan. 15 - nov. 22; Siam, 1717 jan. 1 - feb. 15
1717
 
---
1718 nov. 25 - 1719 jan. 31
 
---
1719 okt. 15
 
8688
Bengalen, 1720 okt. 31 - 1721 feb. 28; Siam, 1721 feb. 15
1720 - 1721
 
8689
1724 nov. 15 - dec. 25
 
---
1724 dec. 29 - 1726 jan. 8: zie inv. nr. 8320
 
---
1727 feb. 27 - 1728 jan. 1: zie inv. nr. 8275
 
8690
Mokka, 1728 juni 28; Siam, 1728 dec. 31
1728
 
8691
1731 nov. 19 - dec. 28
 
8692
Siam, 1732 jan. 14 - 1733 jan. 30; Cheribon, 1733 feb. 11 - 22
1732 - 1733
 
8693
1734 dec. 24
 
---
1735 jan. 31
 
8694
1735 jan. 31 - 1736 feb. 10
 
8695
1737 jan. 14 - feb. 21
 
8696
1737 apr. 20 - mei 28
 
8697
1738 jan. 25
 
8698
1738 jan. 25
 
8699
1738 dec. 31
 
8700
1740 feb. 2 - 8
 
8701
1741 feb. 28 - 1742 jan. 18
 
8701
1741 feb. 28 - 1742 jan. 18
 
---
1742 feb. 11
 
---
1743 feb. 11
 
8702
Siam, 1743 dec. 15 - 1744 feb. 2; Cheribon, 1743 dec. 25 - 1744 okt. 1
1743 - 1744
 
---
1745 nov. 25 - 1746 jan. 29
 
8703
Siam, 1746 dec. 28 - 1747 juni 7; Mokka, 1746 juli 12 - 1747 okt. 16
1746 - 1747
 
8704
1747 nov. 15 - 1748 jan. 27
 
8705
Basra, 1748 mrt. 25; Siam, 1749 jan. 10; Mokka, 1748 mrt. 29 - 1749 sep. 15
1748 - 1749
 
---
1749 nov. 15 - 1750 mrt. 23
 
8706
1751 jan. 15 - 1752 jan. 6
 
8707
Bantam, 1752 mei 26 - dec. 24; Siam, 1752 nov. 30
1752
 
8708
1753 jan. 15 - feb. 10
 
8709
1753 dec. 29
 
---
1754 dec. 15 - 1755 jan. 24
 
8710
1757 jan. 8 - 31
 
8711
1758 jan. 25
 
---
1759 feb. 9
 
8712
Cheribon, 1759 okt. 18 - nov. 13; Siam, 1759 nov. 30
1759
 
---
1761 dec. 4
 
8713
1763 dec. 31 - 1764 jan. 25