De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.17   Cochin-China (Tonkin)
8714-8717
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Cochin-China (Tonkin). Met bijlagen
[1682] 1754 - 1759
4 banden
---
1682 jan. 5 - 1683 jan. 2
 
---
1685 jan. 27
 
---
1690 dec. 29
 
---
1692 jan. 10 - nov. 10
 
---
1693 nov. 23
 
8714
1754 dec. 24
 
8715
1755 aug. 9 - 1756 mrt. 2
 
8716
1757 juli 26
 
8717
China, 1759 mei 8; Cochin - China, 1758 dec. - 1759 mrt. 8
1758 - 1759