De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.18   China
8718-8724
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit China. Met bijlagen
[1682] 1740 - 1766 [1771]
7 banden
---
1682 jan. 10 - 1683 jan. 2
 
---
1685 feb. 23 - mrt. 4
 
---
1690 feb. 25
 
8718
1740 dec. 8 - 1741 feb. 8
 
8719
1746 dec. 2 - 1747 juli 12
 
8720
1748 jan. 10 - mei 15
 
8721
1749 nov. 30 - 1750 nov. 12
 
8722
1753 dec. 30 - 1754 nov. 17
 
---
1759 mei 8
 
8723
Maskate, 1759 dec. 25; Japan, 1760 aug. 1. N.B. Bevat ook een extract - missive van de Heren XVII aan gouverneur - generaal en raden, met marginale aantekeningen, 1759 okt. 2. Kareek, 1760 okt. 1 - nov. 30; Gamron, 1760 okt. 14; China, 1760 dec. 31
1759 - 1760
 
8724
1766 jan. 4
 
---
1771 jan. 8