De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.19   Japan
8725-8727
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Japan. Met bijlagen
[1681] 1692 - 1755 [1789]
3 banden
---
1681 dec. 28 - 1682 dec. 16
 
8725
Ceylon, 1692 aug. 12 - okt. 4; Japan, 1692 okt. 28; Sumatra's Westkust, 1692 nov. 24; Coromandel, 1692 jan. 26 - okt. 19
1692
 
---
1693 okt. 18 - nov. 8
 
---
1694 nov. 26 - 1695 okt. 27
 
---
1702 nov. 8
 
8726
Kaap de Goede Hoop, 1710 nov. 5 - 1711 aug. 21; Japan, 1711 okt. 30
1710 - 1711
 
---
1717 apr. 12 - okt. 23
 
8727
1755 okt. 25 - dec. 8
 
---
1781 nov. 22
 
Bevat ook een dagregister, 1780 november 6 - 1781 november 23
---
1783 okt. 25 (secreet)
1783
 
Bevat ook een kopie-secreet dagregister over de jaren 1782-1783
---
1786 aug. 29 - nov. 20
 
---
1788 nov. 30
 
---
1789 nov. 23
 
8728, ---
Kopie-dagregisters van Japan
1754 - 1755 [1783]
1 band
8728
1754 nov. 4 - 1755 okt. 24
 
---
1772 nov. 4 - 1773 nov. 22
 
---
1783 okt. 25 (kopie - secreet dagregister 1782 - 1783)
1782 - 1783
 
8729
Staat van uitgaven voor levensonderhoud van het kantoor in Japan
1787 okt. 11 - 1788 okt. 19
1 band
---
Extract-generale missive van de Heren XVII aan gouverneur-generaal en raden, 1759 oktober 27, met marginale aantekeningen, 1760 augustus 1
---
Kopie-resoluties van gouverneur en raden van Japan,
1773 aug. 18 - nov. 22