De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.25   Perzië
9089-9094
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Perzië. Met bijlagen
[1681] 1728 - 1761
6 banden
---
1681 juli 26 - 1682 sep. 7
 
---
1689 juli 6
 
---
1695 nov. 1 - 1696 mei 31
 
---
1700 dec. 11 - 1701 mrt. 4
 
---
1711 aug. 25 - 1712 mei 23
 
9089
1728 okt. 18 - dec. 28
 
9090
1730 apr. 30
 
9091
1732 mei 15
 
9092
1743 juni 29
 
---
1753 feb. 8 - apr. 30
 
9093
Perzië (Gamron), 1755 nov. 28 - 1756 jan. 27; Kareek, 1755 dec. 9
1755 - 1756
 
---
1760 okt. 14
 
9094
Perzië (Gamron), 1761 juli 28; Kareek, 1761 juni 22; Cheribon, 1761 mei 10 - dec. 7; Bantam, 1761 sep. 24 - dec. 1
1761