De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.26   Kareek
9095-9097
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Kareek. Met bijlagen
1754 - 1760 [1763]
3 banden
9095
1754 nov. 1 - 1755 mei 3
 
---
1755 dec. 9
 
9096
1756 juli 20 - 1757 jan. 16
 
9097
1759 nov. 30 - 1760 dec. 6
 
---
1760 okt. 1 - nov. 30
 
---
1761 juni 22
 
---
1763 okt. 5