De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.27   Basra
9098, ---
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Basra. Met bijlagen
1687 [ - 1748]
1 band
9098
1687 okt. 6
 
---
1748 mrt. 25
 
9099
Kopie-dagregister van Basra
1725 juni 1 - 1726 mei 31
1 band