De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.28   Maskate
9100-9101
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Maskate. Met bijlagen
1757 - 1758 [1759]
2 banden
9100
1757 apr. 20 - mei 6
 
9101
1757 mei 8 - 1758 mrt. 8
 
---
1759 dec. 25