De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.5   Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Deel II/E.5.29   Mokka
9102-9114
Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Mokka. Met bijlagen
1715 - 1748 [1750]
13 banden
9102
Mokka, 1715 aug. 2; Kaap de Goede Hoop, 1715 okt. 10 - 1716 nov. 27
1715 - 1716
 
---
1716 aug. 22 - 1717 aug. 29
 
9103
1719 aug. 19
 
9104
1722 aug. 20 - 1723 aug. 27
 
9105
1724 aug. 12 - 1725 aug. 14
 
---
1728 juni 28
 
9106
1729 aug. 20
 
9107
1731 aug. 15
 
9108
1732 aug. 15
 
9109
1733 aug. 18
 
9110
1734 aug. 15
 
9111
1735 aug. 15
 
9112
1736 aug. 18
 
9113
1741 apr. 22
 
---
1746 juli 12 - 1747 okt. 16
 
9114
1747 nov. 30 - 1748 aug. 6
 
---
1748 mrt. 29 - 1749 sep. 15
 
---
1748 aug. 23 - 1750 okt. 13
 
9115-9123
Kopie-dagregisters van Mokka
1705 - 1729
9 banden
9115
1705 sep. 15 - 1706 nov. 13
 
Bevat kopie-dagregister en -rapport van Jan Josua Ketelaar en Joan van der Needen van hun reis naar Mokka
9116
1719 juli 16 - 1720 juli 15
 
9117
1722 juli 16 - 1723 juli 15
 
9118
1723 juli 16 - 1724 juli 15
 
9119
1724 juli 16 - 1725 juli 15
 
9120
1725 juli 16 - 1726 juli 15
 
9121
1726 juli 16 - 1727 juli 15
 
9122
1727 juli 16 - 1728 juli 15
 
9123
1728 juli 16 - 1729 juli 15