De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/E   INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/E.6   Stukken betreffende de boekhouding van de kantoren in Indië
9180-9189
Kopie-rapporten van de visitateurs-generaal aan gouverneur-generaal en raden betreffende hun onderzoek in de negotieboeken van de verschillende kantoren in Indië
1771 - 1786
10 banden
9180
1771 - 1775
 
9181
1773 - 1776
 
De rapporten waren bestemd voor de kamer Amsterdam
9182
1774 - 1778
 
Bevat ook kopie-consumptierekeningen van verscheidene schepen opgemaakt gedurende hun reis van de Republiek naar Batavia, 1778-1779
9183
1775 - 1779
 
9184
1776 - 1780
 
9185
1778 - 1781
 
Bevat ook: - prijslijst van de verkochte koopwaren in de kantoren in Indië, 1779-1781; - overzicht van overgebleven dranken in het provisiemagazijn in Batavia, 1781; - overzicht van in Batavia uit de schepen gelichte voorraden en scheepsbenodigdheden, 1781; - overzicht van de opbrengsten van bier uit het provisiemagazijn in Batavia, 1781
9186
1778 - 1782
 
Bevat ook een overzicht van de ladingen van de in Batavia uit Europa aangekomen schepen, 1783
9187
1780 - 1783
 
9188
1780 - 1785
 
9189
1780 - 1786
 
9190
Kopie-rapport van de visitateur-generaal A.H. Dormieux en de boekhouder-generaal P.J.L. de Fillietax betreffende een onderzoek naar de fraude in de negotieboeken van Malabar. Met bijlagen
1776
1 band
9191
Kopie-staat van de aanvoer, in- en verkoopprijzen van ronde peper en areka uit Malabar over de jaren 1687-1698, opgesteld op basis van de negotieboeken van het kantoor in Negapatnam
1700
1 band