De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/G   INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND
In de hier volgende reeksen is het moeilijk na te gaan, welke kopie-bijlagen rechtstreeks door de kantoren naar de Republiek zijn gezonden, en welke via Batavia als bijlagen van rapporten aan de Hoge Regering naar de Republiek zijn gestuurd. In de volgende reeksen zijn alle beschouwd als bijlagen tot de rechtstreeks van de kantoren verzonden missiven. Voor een verdere toelichting zie hoofdstuk 3, p. .