De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/G   INGEKOMEN STUKKEN VAN DE KANTOREN IN INDIE BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Deel II/G.6   Stukken van de directeur en raden van Perzië
10435
Missiven van de directeur en raden van Perzië aan de Heren XVII. Met bijlagen. Gedeeltelijk kopieën
1672 - 1721
1 band
Bevat ook een missive van Pieter Macaré in Isfahan aan de kamer Zeeland, 1714. Met bijlagen