De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/H   STUKKEN VAN DE COMMISSIE OVER DE TIENJARIGE EN VIERJARIGE REKENINGEN
11025-11039
Notulen van besognes en andere stukken van gecommitteerden uit de hoofdparticipanten over de tienjarige en vierjarige rekeningen van de kamer Zeeland
1643 - 1792
2 banden, 1 omslag en 17 stukken
11025
Tienjarige rekening
1643 mei 2 - juni 17
1 stuk
11026
Tienjarige rekening
1647 aug. 8 - 1648 mrt. 10
1 stuk
11027
Tweede vierjarige rekening
1655 aug. 23 - sep. 9
1 stuk
11028
Vierde vierjarige rekening
1661 apr. 23 - mei 6
1 stuk
11029
Verantwoording van de retouren uit Indië ontvangen over de jaren 1660-1667 voor de vijfde vierjarige rekening
1664
1 stuk
De notulen betreffende de vijfde vierjarige rekening zijn niet bewaard
11030
Zesde vierjarige rekening
1669 apr. 1 - 6
2 stukken
Met verantwoording van de ontvangen retouren over de jaren 1664-1668
11031
Zevende vierjarige rekening
1672 sep. 26 - okt. 4
2 stukken
Met verantwoording van de ontvangen retouren over de jaren 1668-1672
11032
Achtste vierjarige rekening
1676 okt. 12 - 23
1 stuk
11033
Negende vierjarige rekening
1680 mei 14 - okt. 1
1 stuk
Met verantwoording van de ontvangen retouren over de jaren 1676-1680
11034
Tiende vierjarige rekening
1684 sep. 4
1 stuk
Het betreft hier een fragment
11035
Elfde vierjarige rekening
1688 aug. 25 - sep. 10
3 stukken
Met verantwoording van de ontvangen retouren over de jaren 1684-1688
11036
Twaalfde vierjarige rekening
1692 aug. 26 - sep. 8
2 stukken
Met verantwoording van de ontvangen retouren over de jaren 1688-1692
11037
Register bevattende vierjarige rekeningen, 1648/1652 - 1716/1720. Met bijlagen
1648 - 1720
1 band
11038
Register bevattende vierjarige rekeningen, 1720/1724 - 1776/1780. Met bijlagen
1720 - 1780
1 band
11039
Register bevattende vierjarige rekeningen, 1780/1784 - 1788/1792. Met bijlagen
1780 - 1792
1 omslag
11040-11044
Stukken die gediend hebben bij het opnemen van de vierjarige rekeningen van de kamer Zeeland
1708 - 1724 en 1772
3 banden en 5 stukken
11040
Kladboek van de verantwoording van de uit Indië ontvangen retouren van de zeventiende vierjarige rekening
1708 - 1712
1 band
11041
Verantwoording die gediend heeft bij het opnemen van de achttiende vierjarige rekening over de jaren 1712-1716
1716
1 stuk
11042
Verantwoording en andere stukken (lijsten van de verkopingen, openstaande rekeningen, balansen op de boeken) die gediend hebben bij het opnemen van de negentiende vierjarige rekening over de jaren 1716-1720
1720
4 stukken
11043
Lijsten die gediend hebben bij het opnemen van de twintigste vierjarige rekening
1724
1 band
11044
Register bevattende een samentrekking van verkopingen van de kamer Zeeland in de periode 1767 november 2 - 1772 april 13, die heeft gediend bij het opnemen van de 32e vierjarige rekening
1772
1 band