De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN
In tegenstelling tot het archief van de Heren XVII en de kamer Amsterdam, waar de inventarisatie min of meer de organisatie van het bestuur volgde, waren bij de oude ordening van het archief van de kamer Zeeland de registers en banden alfabetisch geplaatst naar de soort boeken, zonder relatie tot herkomst of inhoud. Dank zij de aanwezigheid van instructieboeken voor de beambten van de kamer Zeeland in het particuliere archief van de bewindhebbers Radermacher, kon een beter beeld worden verkregen van de werking van het ambtelijk apparaat. De instructies werden als richtsnoer genomen voor de ordening van die losse stukken die onder de departements- archieven konden worden gebracht (zie inv. nrs. 11336-13861). De stukken die hier niet onder vielen, bleven als een serie afzonderlijk gehouden stukken over, die analoog aan die van de Heren XVII en de kamer Amsterdam werden geordend. Voor een verdere toelichting zie hoofdstuk 3, p. .