De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.a   Algemeen
11045
Minuut- en kopie-aantekeningen betreffende de toestand van de VOC in Indië
1650
2 stukken
11046
Extract-notulen van de Staten van Zeeland betreffende VOC-aangelegenheden
1601 nov. 15 - 1700 sep. 23
1 omslag
11047
Kopie-`Consideratien over den tegenwoordigen staat van de Nederlandsche O.I.C.' door Gustaaf Willem van Imhoff. Met bijlage
1741
1 omslag
11048
Jaarboek van de kamer Zeeland door Christiaan Sigismund Matthaeus, met gegevens over de bewindhebbers van de kamer Zeeland en de door deze kamer uitgeruste schepen. Gedeeltelijk gedrukt
1759 - 1796
1 band
11049
`Het eerste supplement van het kort gevat Jaarboek van de Ed. O.I.C. ter kamer Zeeland', supplement op het Jaarboek van de kamer Zeeland. Gedrukt
1759 - 1760
1 band