De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.d   Bewindhebbers en participanten

Deel II/I.1.d.1   Aanstelling van bewindhebbers en hun zitting in commissie
11081
Stukken betreffende de aanstelling van bewindhebbers
1617 - 1766
1 omslag
11082
Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende het geschil tussen bewindhebbers en enige participanten over de verkoop van goederen bij contract of bij openbare verkoop
1629
1 stuk
11083
Reglementen op het declareren van reis- en verblijfkosten door gecommitteerde bewindhebbers. Gedeeltelijk gedrukt
1698 - 1730
1 omslag
11084
Concept-reglement betreffende het waarnemen van commissies ingesteld door de kamer Zeeland
1738
1 stuk
11085
Reglement voor de bewindhebbers in de commissie belast met de ontvangst en het lossen van de retourschepen. Gedeeltelijk gedrukt
1727
2 stukken
11086
Extract-resolutie van de Staten van Zeeland betreffende de nominatie tot vervulling van de vacante bewindhebbersplaatsen gedurende de minderjarigheid van de erfstadhouder, met begeleidend schrijven van de Staten aan de bewindhebbers en hoofdparticipanten van de kamer Zeeland
1759
2 stukken