De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.d   Bewindhebbers en participanten

Deel II/I.1.d.2   Contracten van correspondentie, begeving van ambten
11087
Contracten van correspondentie ter vergeving van ambten bij de VOC
1695 - 1763
1 omslag
11088
Contract van correspondentie tussen de gecommitteerde bewindhebbers van de kamer Zeeland in het departement van de thesaurie over de begeving van ambten
1744
1 stuk