De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.d   Bewindhebbers en participanten

Deel II/I.1.d.3   Geschillen van bewindhebbers met de kamers
11089
Insinuatie dat de bewindhebber Jan le Clercq vanaf 1 mei 1627 geen provisie van de kamer Zeeland meer zal genieten
1627
1 stuk
11090
Stukken betreffende het proces tussen de kamer Zeeland en de bewindhebber Johan Willem Parker over de weigering van de kamer om Parker, die betrokken is bij het bankroet van het kassierskantoor Maertens in Middelburg, tot hun vergaderingen toe te laten. Kopieën
1764 - 1771
1 pak
11091
Verklaring van D. Radermacher, bewindhebber van de kamer Zeeland, tegen de buiten zijn medeweten ingediende bezwaren van de kamer tegen de oprichting van het Vijfde Departement bij de kamer Amsterdam
1786
1 stuk