De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.d   Bewindhebbers en participanten

Deel II/I.1.d.4   Verkiezing van beëdigde hoofdparticipanten
11092
Stukken betreffende de verkiezing van de beëdigde hoofdparticipanten in de kamer Zeeland en andere aangelegenheden betreffende de hoofdparticipanten
1625 - 1780
1 omslag