De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.d   Bewindhebbers en participanten

Deel II/I.1.d.5   Opperbewindhebberschap
11093
Stukken betreffende het opperbewindhebberschap
1748 - 1766
1 omslag
11094
Memorie van Josua van der Poorten betreffende het deelnemen aan de toerbeurten bij de vergeving van de ambten in de kamer Zeeland door de representanten van de prins van Oranje
[c. 1750]
1 stuk
11095
Extract-resoluties van de kamer Zeeland betreffende de aanbieding van het erfelijk opperbewindhebberschap aan de prins van Oranje. Met bijlagen
1752
4 stukken