De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.d   Bewindhebbers en participanten

Deel II/I.1.d.6   Logement en jachten van de bewindhebbers
11096
Inventaris van het zilver dat in gebruik is op het grote jacht van de VOC
1719
1 stuk
11097
Inventarissen van de zilveren voorwerpen die zich bevinden in het kleine jacht van de kamer Zeeland
1719 - 1721
3 stukken
11098
Reglement van de Heren XVII van 1723 maart 2 betreffende de reis- en verblijfkosten van de bewindhebbers die met de binnenlandse jachten in commissie gaan
1730 en 1764
2 stukken
11099
Stukken betreffende de huishouding van het VOC-logement in 's-Gravenhage en van het logement van de vier kamers in Amsterdam en een reisdeclaratie van enkele bewindhebbers voor het bijwonen van een vergadering van de Heren XVII
1760 - 1776
1 omslag
11100
Kopie-instructie voor de kastelein in het logement van de kamer Zeeland in Amsterdam
1777
1 stuk