De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.d   Bewindhebbers en participanten

Deel II/I.1.d.7   Stukken afkomstig van bewindhebbers
11101
Stukken betreffende het hoofdparticipantschap, met (extract-)notulen van de vergaderingen van hoofdparticipanten over de periode 1760-1779, gemaakt door Jacob van Citters
1623 - 1791
1 omslag
11102
Missiven van P.R. Thoren in Batavia aan C. van Citters, raadspensionaris van Zeeland. Met bijlagen
1727 - 1730
7 stukken
11103
Generale staten en stukken betreffende de financiën van de VOC, met aantekeningen van Jacob van Citters
1724 - 1789
1 omslag
11104
Stukken betreffende de aanstelling van Abraham van Citters tot waarnemend tweede boekhouder bij het soldijkantoor
1761
2 stukken
11105
Minuut-memorie van Abraham van Citters betreffende de verantwoording van de boedels in Indië
1773
1 stuk
11106
Aantekeningen en andere stukken over de jaren 1601-1776 betreffende het octrooi van de VOC en de verlengingen ervan
[c. 1776]
1 omslag
11107
Notulen van de vergadering van de Heren XVIII in Middelburg, waarschijnlijk gemaakt door Abraham van Citters
1776 okt. 24 - nov. 4
1 omslag
11108
Kopie-missive van de kamer Delft aan F.W. Boers, eerste advocaat
1779
1 stuk
11109
Missive van Joost van Adrichem, bewindhebber en inwoner van Delft, aan Jacob Heyman
1637
1 stuk
11110
Missive van François Caron in Batavia aan Jacob Heyman
1647
1 stuk
11111
Missive van het bankierskantoor W. Jochems en Zoon in 's-Gravenhage aan de bewindhebber J.W. Schorer
1793
1 stuk