De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.e   Justitiële zaken
11112
Stukken betreffende het proces tussen de kamer Zeeland en Catharina Bussonsius, weduwe van de kassier Abraham de Bruyn, wegens aan die kassier onthouden emolumenten, 1719-1726. Met bijlagen
1711 - 1719
1 omslag
11113
Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen de kamer Zeeland en Nicolaas Leopold Rijngraaf van Salm over het eigendom van een aandeel. Kopieën
1731 - 1738
1 omslag
11114
Stukken betreffende het proces tussen Nicolaas Leopold Rijngraaf van Salm en de kamer Zeeland, over het eigendom van een actie van de VOC van 400 pond Vlaams (c. 2400 gulden)
1738 - 1739
1 omslag
11115
Stukken betreffende het proces voor het Hof van Holland tussen de kamer Zeeland en Martinus Johannes Veth, heer van Westkapelle, over strandvonderij. Met kopie-bijlagen. Gedeeltelijk kopieën
1738 - 1756
1 pak
Met aantekeningen van en missiven gericht aan P. van Bodeghem
11116
Stukken betreffende het recht van bewindhebbers van `politieke opontbieding', het gevankelijk wegvoeren uit Indië naar de Republiek van vier vrijburgers uit Batavia die zijn beschuldigd van verboden handel en malversaties
1705 - 1711
4 stukken
11117
Stukken betreffende de procedure voor de Hoge Raad van Holland en Zeeland over de revisie van een vonnis gewezen door de Raad van Justitie in Batavia tegen Pieter Goodschalk, gezaghebber in Japara, voor knevelarij, en het protest tegen deze procedure door de bewindhebbers van de VOC
1712
2 stukken
11118
Stukken betreffende de in arrest naar de Republiek gezonden assistent Hieronymus Franciscus de Hautepenne de la Tour. Kopieën
1737
2 banden
11119
Stukken betreffende de desertie van frauduleuze VOC-dienaren naar de Republiek en de moeilijkheden voor de VOC om deze personen voor hun competente rechter in Batavia te brengen. Gedrukt. Kopieën
1758
3 stukken