De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.f   Verhouding van de VOC tot andere compagnieën
11120
Kopie-missive van de Staten-Generaal aan de Heren XVII betreffende de Magellaanse Compagnie. Met bijlage
1613
2 stukken
11121
Stukken betreffende het proces van de bewindhebbers van de VOC tegen die van de Magellaanse Compagnie gevoerd voor gedelegeerde rechters van de Staten van Holland en West-Friesland, over een schuldvordering van de Magellaanse Compagnie op de VOC
1627 - 1634
1 omslag
11122
Extract-resolutie van de Staten-Generaal betreffende een verzoek tot oprichting van een Friese Compagnie voor de vaart en handel op Indië
1645
1 stuk
11123
Memorie van de VOC betreffende een geldvordering van de Westindische Compagnie wegens het bezit van Cochin en Cannanur. Met bijlage. Gedrukt
1704
1 katern
11124
Extract-secrete resoluties van de Staten-Generaal betreffende de uitrusting van drie schepen in Oostende voor de vaart naar Indië
1728 okt. 23
2 stukken