De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.g   Expeditie van Jacob Roggeveen, 1722-1723
11125
Stukken betreffende de schepen Arend en Tienhoven van de Westindische Compagnie, behorend tot de expeditie van Jacob Roggeveen
1722
1 band
Deze band ontbreekt
11126
Stukken betreffende de confiscatie van de schepen Arend en Tienhoven van de Westindische Compagnie die onder leiding van Jacob Roggeveen naar de Zuidzee zijn gevaren. Kopieën
1722
1 band
11127
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de confiscatie van de schepen Arend en Tienhoven van de Westindische Compagnie, met bijbehorende aantekening
1723
2 stukken
Deze stukken ontbreken
11128
Kopie-kwitantie van Elisabeth de Jonge le Sage voor Arent Roggeveen
1723
1 stuk