De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.h   Verhouding tot Europese mogendheden

Deel II/I.1.h.1   Spanje en Portugal
11129
Stukken betreffende de klachten van de Portugezen over de verovering van het schip St. Antonio, komend uit Brazilië, door VOC-schepen
1613 - 1614
1 omslag
11130
Kopie-verklaring van de Staten-Generaal betreffende het voortduren van de vijandelijkheden buiten Europa ondanks het met Spanje gesloten bestand
1614
1 stuk
11131
Portugese missiven uit Rio de Janeiro, die door de VOC zijn onderschept
1630
2 stukken
11132
Stukken betreffende de verhouding tussen de Republiek en Portugal
1644 - 1663
3 stukken
11133
Ordonnantie van de koning van Portugal tegen het dragen van `puntmessen'. Gedrukt
1719
1 stuk
Het betreft hier een vertaling
11134
Memorie betreffende de Spaanse bezittingen in Amerika
z.d
1 stuk
In het Spaans