De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.h   Verhouding tot Europese mogendheden

Deel II/I.1.h.2   Engeland
11135
Stukken betreffende de Nederlandse en Engelse Oostindische Compagnieën
1615 - 1626
1 pak
11136
Kopie-missive van de Heren XVII aan Pieter Gillisz. van Ravesteijn, opperkoopman in Surat, met aankondiging van het gesloten akkoord tussen de Nederlandse en Engelse Oostindische Compagnieën
1620
1 stuk
11137
Aantekeningen betreffende de besluiten van de raad van defensie van de Nederlandse en Engelse Oostindische Compagnieën, ten aanzien van: - de unie en gemeenschappelijke defensie, 1620 april 21 - 1621 oktober 11; - Bantam, 1620 april 24 - 1621 september 21; - de handel in de Molukken, Ambon en Banda, 1620 december 25 - 1623 januari 20
11138
Extract-resoluties van de Staten-Generaal betreffende het vonnis tegen de Engelsen op Ambon
1624 - 1632
1 band
11139
Kopie van een Engelse missive van 1642 april 23 van Maynard, `master of the Mary' betreffende de acties van de VOC in Indië. Met vertaling
z.d
2 stukken
11140
Kopie-rekest van de Heren XVII aan de Staten-Generaal om restitutie van tijdens de Engelse Oorlog voorgeschoten gelden. Met kopie-beschikking van de Staten-Generaal
1657
1 stuk
11141
Stukken betreffende de klachten van de Engelse regering over de behandeling van Engelse schepen in Kaap de Goede Hoop
1721
9 stukken
11142
Stukken betreffende de onderhandelingen in Engeland over de geschillen tussen de Nederlandse en Engelse Oostindische Compagnieën. Kopieën
1761 - 1764
1 omslag
11143
Stukken betreffende de onderhandelingen in Engeland over de geschillen tussen de Nederlandse en Engelse Oostindische Compagnieën. Kopieën
1761 - 1765
5 stukken
11144
Kopie van een krantenbericht uit Londen betreffende een nederlaag door de Engelse Oostindische Compagnie geleden tegen Hyder Ali en de Maratha, waardoor een scherpe daling in de aandelen van deze compagnie heeft plaats gehad
1769
1 stuk
11145
Aantekeningen en lofdichten over het leven van admiraal Suffren en het hem door de VOC aangeboden borstbeeld
1784 - 1788
1 omslag
Bevat ook een afbeelding van de door de VOC geschonken gouden erepenning aan admiraal Suffren