De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.h   Verhouding tot Europese mogendheden

Deel II/I.1.h.3   Frankrijk
11146
Aantekeningen betreffende nieuwstijdingen uit Frankrijk over de in Franse havens binnengelopen schepen
1609
1 stuk
11147
Kopie-verklaring van de raden in Bantam betreffende het conflict met de Fransen, die met twee schepen in Batavia waren gekomen, over de op deze schepen in dienst genomen Nederlanders
1617
1 stuk
11148
Extract-resolutie van de Staten van Zeeland over het in dienst nemen van Franse deserteurs door de VOC
1724
1 stuk
11149
Stukken betreffende de verkoop in Batavia van de lading van de door Engelsen buitgemaakte Franse schepen Hercules, Jason en Dauphin
1745 - 1753
1 omslag
11150
Stukken van de kamer Amsterdam aan de kamer Zeeland over de geschillen tussen de VOC en de Franse Oostindische Compagnie
1761
2 stukken
11151
Kopie-memorie van 1760 augustus 6 van de Franse Oostindische Compagnie, betreffende klachten over de VOC, met beschikking van gouverneur-generaal en raden. Met kopie-bijlagen
1763
1 band
Het betreft hier een vertaling
11152
Stukken betreffende het proces tegen de kapitein en officieren van het Franse schip St. Léon, beschuldigd van smokkelhandel in opium en textiel in Batavia. Kopieën
1770
1 band