De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.i   Verval van de VOC en voorstellen tot herstel
11153
Stukken betreffende de bezwaren van de Staten van Holland en West-Friesland tegen de leiding en het beheer van de VOC en de voorstellen tot herstel. Gedrukt
1740 - 1742
1 omslag
11154
Kopie-memorie van gouverneur-generaal Jacob Mossel betreffende de zorgelijke toestand van de VOC en de voorstellen tot herstel
1752
1 omslag
11155
Kopie-advies naar aanleiding van de resolutie van de Heren XVII van 1754 maart 20 over het verval van de VOC
1755
1 omslag
11156
Memorie in de vorm van een samenspraak door `den Oost Indische Patriot', over het `bederf' in de VOC, met voorstellen tot verbetering
1773
1 omslag
11157
Stukken betreffende de financiën en het beheer van de VOC en de pogingen tot verbetering. Gedeeltelijk gedrukt
1781 - 1791
1 pak
11158
Secrete bijlage bij een rapport van de gecommitteerden van de Staten van Holland en West-Friesland en van Zeeland over de VOC. Gedrukt
1791
1 band
11159
Kopie-memorie van O.W. Falck, E. Craayvanger en J.P. Scholten van Aschat betreffende een onderzoek naar de oorzaken van het verval van de VOC. Met kopie-bijlagen
1795
1 band