De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.k   Heffing van inkomende en uitgaande rechten op VOC-goederen
11168
Stukken betreffende de convooien en licenten geheven op de goederen die met VOC-schepen worden aangevoerd
1622 - 1723
1 omslag
11169
Kopie-rekest van bewindhebbers aan de Staten van Holland en West-Friesland om vrijdom van de heffing van een half procent op de uitgaande en één procent op de inkomende goederen, waarvan de opbrengsten aangewend worden tot beveiliging van het zeeverkeer
[c. 1630]
1 stuk
11170
Stukken betreffende de verwikkelingen tussen de VOC en de Admiraliteit over de betaling van inkomende en uitgaande rechten
1672 - 1691
1 omslag
11171
Extract-secrete resolutie van de Staten-Generaal betreffende de uitsluiting van zijden stoffen van de gewone bepalingen van in- en uitvoer
1700
1 stuk