De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.l   Buitenlandse correspondenten van de VOC
11172
Missive van Jan Gildemeester, vertegenwoordiger in Lissabon, aan de kamer Zeeland betreffende de aardbeving in Lissabon
1756
1 stuk
11173
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de petities van de overheden van VOC-schepen aan de correspondenten in Engeland. Gedrukt
1776
1 stuk
11174
Akte waarin een opgave wordt gedaan van VOC-correspondenten in de Engelse zeesteden tot wie de officieren van de VOC-schepen Schelde en Zuidpool zich in geval van nood moeten richten, 1792 en 1794; met extract-resoluties van de Heren XVII betreffende een instructie aan de gezagvoerders van de schepen bij het trekken van wissels
1768 okt. 11
2 stukken