De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.m   Buitenlandse regimenten in dienst van de VOC
11175
Stukken betreffende het regiment van Luxemburg in dienst van de VOC
1784 - 1787
1 omslag
11176
Stukken betreffende het regiment van De Meuron in dienst van de VOC en de onenigheden tussen officieren van dit regiment
1784 - 1795
1 pak
11177
Stukken betreffende het regiment van Württemberg in dienst van de VOC
1786 - 1795
1 omslag
11178
Briefwisseling tussen F.W. Boers, eerste advokaat van de VOC, en J. Riemsnijder in Parijs betreffende de financiële afwikkelingen van de regimenten van De Meuron en van Luxemburg
1787
1 omslag
11179
Extract-secrete resolutie van de Staten-Generaal betreffende het subsidieverdrag met de hertog van Mecklenburg tot levering van soldaten en de teruggave van deserteurs die in VOC-dienst zijn aangenomen
1788 mei 20
1 stuk
11180
Missive van de gouverneur en raden van Kaap de Goede Hoop aan de kamer Zeeland betreffende de zending van het regiment van Luxemburg naar Indië
1789
1 stuk