De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.1   Beheer in Europa

Deel II/I.1.n   Briefvervoer van de kamer Zeeland
11181
Administratieboek van de VOC-posterijen
1788 - 1797
1 band
11182
Plakkaat van de Heren XVII betreffende het bezorgen van particuliere brieven en pakketten naar en uit Indië. Gedrukt
1789
1 stuk