De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.a   Gouverneur-generaal en raden
11183
Inventaris van de roerende goederen van de VOC in de verschillende gebouwen in Batavia en op Onrust, opgemaakt bij de ambtsoverdracht van aftredend directeur-generaal Abraham Douglas aan Frans Casteleyn
1715 okt. 25
1 band
11184
Vervolg van het `Placcaatboek van Batavia'. Kopie
1741 okt. 21 - 1742 nov. 9
1 band
11185
Kopie-ontwerp van de Statuten van Batavia
1766
3 banden
Gepubliceerd in: Van der Chijs, Plakkaatboek IX
11186
Aantekeningen van directeur-generaal Petrus Albertus van der Parra betreffende een voorstel tot verbetering van de administratie van de regering in Batavia en in het bijzonder tot vermindering van de onkosten
[c. 1755]
1 omslag