De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.c   Verdragen met Aziatische vorsten
11193-11196
Kopieboeken van verdragen gesloten met Aziatische vorsten
1612 - 1773
4 banden
11193
1612 - 1773, in het bijzonder betreffende Coromandel en de staten in zuidelijk India: Thevar, Thanjavur, Travancore en Madurai
1612 - 1773
 
11194
1674 - 1683
 
Bevat ook: - lijst van de vrijgekomen VOC-dienaren in Batavia, 1701; - negotiejournaal van Trincomalee, 1700-1701
11195
1684 - 1701
 
11196
1738 - 1742