De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.d   Geschillen tussen de Hoge Regering en de Raad van Justitie in Batavia
11197
Kopie-memorie van de hoofdparticipanten van de kamer Amsterdam betreffende de geschillen tussen de Hoge Regering en de Raad van Justitie in Batavia
1779
1 omslag