De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.e   VOC-dienaren en vrijburgers
11198
Memories van Isacq Thomassin dit la Champagne betreffende het gedrag van enkele VOC-dienaren in Indië
1622
2 stukken
11199
Kopie-secrete resolutie van gouverneur-generaal en raden betreffende de melaatsheid van Joan Adriaan Crudop, raad van Indië, en de noodzaak hem daarom uit te sluiten van de vergaderingen
1724
1 stuk
11200
Verzoekschrift van de kapitein Ulrich Hemmingson om te worden benoemd in de rang van majoor
1752
1 stuk
11201
Memorie betreffende aanmerkingen op de provisionele benoeming van Petrus Albertus van der Parra tot directeur-generaal
1755
1 stuk
11202
Stukken betreffende de nalatenschap van Jan van Landschoten, een in 1734 overleden opperkoopman
1756
1 omslag
11203
Lijst van de leden van de Hoge Regering en van de gekwalificeerde personen in Indië
1778
2 stukken