De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.f   Aanvoer en verkoop van produkten
11204
Staat van de prijzen van de in de jaren 1694 en 1695 op verschillende VOC-kantoren in Indië verkochte koopwaren
1697
1 stuk
11205
Staat van de opbrengsten van de bij publieke veiling in Batavia verkochte textiel en andere goederen uit de Republiek, die in de negotiepakhuizen van het kasteel Batavia lagen opgeslagen
1703
1 stuk
11206
Kopie-staat van de ladingen van verscheidene VOC-schepen die uit de Republiek in Batavia zijn aangekomen
1718 - 1719
1 band
11206 I
Kwitanties voor Adrianus Moens, Fredericus Montanus en Harmanus Johannes Krom betreffende uit Galle en Batavia naar Zeeland verscheepte goederen
1787 - 1791
3 stukken
De stukken ontbreken