De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.g   Munten, maten en gewichten
11207
Lijst van in Azië gebruikelijke munten, maten en gewichten. Gedrukt. Met index
1691
1 deel
11208
Lijst van in Azië gebruikelijke munten, maten en gewichtenn. Gedrukt. Met index
1691
1 deel
De lijst is topografisch geordend. Gelijkluidend aan inv. nr. 11207
11209
Kopie-memorie van de boekhouder en visitateur-generaal en anderen van het kasteel Batavia aan gouverneur-generaal en raden, betreffende de omrekening van Indische in Nederlandse muntspeciën voor de boekhouding van de VOC in Indië. Met kopie-bijlagen
1767
1 band