De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.h   Scheepsmacht in Indië en retourvloten
11210-11217
Kopie-rapporten van de bazen en meesterknechts van de scheepstimmerlieden aan gouverneur-generaal en raden over de toestand van de op de rede van Batavia aangekomen en daar op zeilree liggende VOC-schepen
1734 - 1741
8 banden
11210
1734 mrt. 20 - sep. 15
 
11211
1735 apr. 12 - okt. 7
 
11212
1736 mrt. 3 - okt. 19
 
11213
1736 okt. 26 - 1737 mrt. 30
 
11214
1737 mei 15 - dec. 31
 
11215
1738 mrt. 20 - okt. 21
 
11216
1738 okt. 24 - 1739 mrt. 24
 
11217
1740 apr. 8 - 1741 jan. 27
 
11218
Extract-resolutie van de Heren XVII betreffende de koers van de retourschepen
1742
1 stuk
11219
Extract-missive van de bewindhebbers van de kamer Zeeland aan de gouverneur en raad van Kaap de Goede Hoop betreffende een verbod tot het aannemen van Engelse loodsen door de retourschepen bij hun komst in het Kanaal
1754
1 stuk
11220
Extract-missive van de commissie tot de secrete zaken aan de gouverneur van Kaap de Goede Hoop over het gebruik van het peillood in de Noordzee en het Kanaal door naar de Republiek varende schepen
1757 sep. 30
1 stuk
11221
Instructies en zeilorders van de commissie tot de secrete zaken en de Raad der Aziatische bezittingen en etablissementen voor de retourschepen
1780 - 1803
1 omslag
11222
Concept-instructie voor de gezaghebbers op de schepen naar en uit Indië varend
[c. 18e eeuw]
1 stuk