De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.i   Militaire zaken
11223
Kopie-rapport van brigadier Charles Louis Colmond, hoofd van de VOC-militie in Indië, aan gouverneur-generaal en raden betreffende plannen van de kamer Zeeland met de militaire macht in Indië. Met bijlagen
1787
1 band
11224
Briefwisseling van de Heren XVII en het hoofd van het comptoir-generaal van de thesaurie met gouverneur-generaal en raden betreffende de verbetering van de militaire macht in Indië, met aantekeningen hierop van Van Knecht en Gradman
1794
1 omslag
Het betreft hier Franse vertalingen
11225
Berekeningen van de verschillen tussen de kosten van salaris en onderhoud van een Europese en een inheemse soldaat
[c. 1e helft 18e eeuw]
5 stukken