De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.k   Medische zaken
11227
Memorie van gouverneur-generaal Jacob Mossel betreffende maatregelen tot herstel van de gezondheidstoestand in Batavia, met extract-resoluties hierover van de raden van Indië. Gedrukt
1753
1 stuk
11228
Rapport betreffende een verbetering van de hospitalen van de VOC in Indië
1768
1 stuk