De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.01   Batavia
11229
Kopie-testamenten gepasseerd voor de secretaris van de Raad van Justitie in Batavia
1643 - 1644
1 band
11230
Missive van Gijsbert Hendrik de Wit in Batavia aan de Heren XVII betreffende de verwarde staat van de Bank Courant en Bank van Lening in Batavia. Met bijlagen en kopie-missive van de kamer Zeeland dienaangaande aan de commissarissen-generaal
1791 - 1792
1 omslag
11231
Journalen en grootboeken van de wapenkamer en van de grote winkel van de VOC in Batavia
1791 - 1792
1 band
---
Missive van de kerkeraad in Batavia aan de kamer Zeeland
1636 dec. 27
 
Dit stuk is vermoedelijk afkomstig uit de nu niet meer bestaande elfde band van de oorspronkelijke reeks `Bataviasche brieven en papieren' in het archief van de kamer Zeeland