De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.02   Bataviase Ommelanden
11232
Kopie-missiven van Hendrik Vuystman uit de veldschans Tanjungpura aan gouverneur-generaal en raden
1712
1 band
11233
Kopie-rapporten van de gecommitteerden tot de visitatie van de cultures in de Priangan
1740
1 band