De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.03   Bantam
11234
Missiven van enige bewindhebbers aan Jacques l'Hermite de Jonge, opperkoopman in Bantam
1610 en z.d
2 stukken
De ongedateerde missive betreft een fragment
11235
Missive van Steven Coteels in Bantam aan de gouverneur-generaal
1612
1 stuk
11236
Kopie-lijst van de gezinshoofden in het gebied van Bantam, van Europese vrijburgers, Chinezen en inheemsen, met opgave van de gezinssamenstelling, het aantal slaven en slavinnen, en beroep
1723
1 band