De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602 - 1795

BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN

Deel II   Kamer Zeeland

Deel II/I   AFZONDERLIJK GEHOUDEN STUKKEN, GEDEELTELIJK OORSPRONKELIJK LOSSE STUKKEN

Deel II/I.2   Beheer buiten Europa

Deel II/I.2.l   Factorijen

Deel II/I.2.l.04   Cheribon
11237
Kopie-memorie van Willem van der Beeke, aftredend resident van Cheribon, aan zijn opvolger Godfried Carel Cockinga, met marginale aantekeningen van gouverneur-generaal en raden
1787
1 band